*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

ANSAMBLUL ARTISTIC „CIPRIAN PORUMBESCU”

Str.Universităţii nr.48

Tel./fax 0230/530126

*

REGULAMENTUL

*

CONCURSULUI JUDEŢEAN DE INTERPRETARE

*

A CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC

*

„GLAS BUCOVINEAN”

*

ediţia a II – a

18 iulie 2015, Câmpulung Moldovenesc

 *

Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava – etalon al artei profesioniste,direcţie în cadrul Centrului Cultural „Bucovina” a însemnat, de-a lungul timpului, permanentizarea unor manifestări cultural – artistice de excepţie, cu largă audienţă în rândul publicului larg.

*

Acest concurs este o selecţie de viitori colaboratori (pe o perioadă de un an de zile) ai Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava, alături de mari artişti, nume de tezaur folcloric naţional. Prima ediţie a acestui concurs se adresează soliştilor vocali neprofesionişti din judeţul Suceava.

*

SECŢIUNILE FESTIVALULUI

*

  1. solişti vocali cu vârste cuprinse între 14 -18 ani;
  2. soliştivocali cu vârsta peste 18 ani.

*

CONDIŢII DE PARTICIPARE

*

Fiecare concurent va interpreta două piese muzicale inedite, una fără acompaniament ( doină sau baladă) şi una cu acompaniament orchestral. Piesele trebuie să fie din repertoriul tradiţional al zonei etnofolclorice pe care o reprezintă.

*

În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică. Pentru o cât mai bună evaluare, fiecare concurent va mai avea pregătite şi cinci piese din repertoriul unor interpreţi consacraţi, reprezentativi pentru zona etnofolclorică din care vine concurentul.

*

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

*

La înscriere toţi concurenţii vor achita o taxă de participare/înscriere în concurs, astfel:

– pentru secţiunea I –  solişti vocali cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani – 100 lei;

– pentru secţiunea II – solişti vocali cu vârsta peste 18 ani – 300 lei.

*

Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intratea în concurs, prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului.

*

Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de către orchestra Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Repetiţiile cu orchestra şi concurenţii vor avea loc marți și miercuri, 14, 15 iulie 2015, începând cu ora 11,00 la  Sala „Dom Polski” din Suceava.

*

Spectacolul – concurs, care va fi televizat,va avea loc sâmbătă, 18 iulie 2015, ora 13,00, pe esplanada Casei de Cultură a municipiului Câmpulung Moldovevesc, în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, ediţia a XXV – a.

*

Fişa de înscriere în concurs (anexată prezentului regulament), însoţită de partituri, de o fotografie a interpretului, indiferent de format şi o copie BI/CI se va expedia pe adresa Centrului Cultural „Bucovina”, Str. Universităţii, nr. 48, cod 720228,până la data de 13 iulie 2015, pentru a da posibilitate orchestrei să asigure o mai mare operativitate în desfăşurarea concursului. Fişele incomplete duc la excluderea concurenţilor  din concurs.

*

JURIUL FESTIVALULUI

*

Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului rămânesc (etnomuzicologi, folclorişti, interpreţi celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori), precum şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Suceava.

*

Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al interpretului.

*

Comisia îşi rezervă dreptul de a descalifica un concurent prezent în concurs dacă repertoriul acestuia nu se înscrie în reperele enunţate mai sus.

*

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Centrul Cultural “Bucovina”, tel./fax 0230 / 530126.

*

MANAGER,

Viorel VARVAROI

*

DIRECTOR,

ANSAMBLUL ARTISTIC  „CIPRIAN PORUMBESCU”

Gonda COJOCARIU

*

*

Fisa inscriere GLAS BUCOVINEAN 2015

Share This

Share This

Share this post with your friends!