*

mucea

*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

*

R E G U L A M E N T U L
FESTIVALULUI – CONCURS INTERJUDEŢEAN

*

„VASILE MUCEA”

*
Ediţia a III-a, 22 aprilie 2014, Bilca

*
Vasile Mucea, recunoscut de folclorişti ca unul dintre cei mai autentici rapsozi populari ai Bucovinei, a întemeiat încă din anii 50 taraful „Bujor” din Bilca. Vasile Mucea a reprezentat cu adevărat valoarea artistică şi estetică a nordului Bucovinei, în speţă vatra etnofolclorică Bilca.

*

SCOPUL FESTIVALULUI:

*
– promovarea rapsozilor populari şi tarafurilor tradiţionale din Bucovina
– conservarea şi promovarea folclorului muzical specific vetrelor folclorice pe care le reprezintă
– păstrarea costumului tradiţional

*

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

*

I. Secţiunea solist vocal care se acompaniază la vioară sau cobză
Soliştii (pe lângă instrumentul cu care intră în concurs) pot fi susţinuţi de un grup instrumental tradiţional.

*

II. Secţiunea taraf tradiţional cu solist (vocal sau instrumentist) sau grup vocal

*

III. Secţiunea rapsod popular (solist vocal, instrumentist) cu vârsta minim 60 de ani

*

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

*

– festivalul – concurs se adresează numai artiştilor amatori;
– timpul acordat pentru rapsozi 7 minute şi pentru taraf 10 minute;
– participanţii trebuie să poarte costumul tradiţional din zona pe care o reprezintă;
– repertoriul prezentat în concurs să fie autentic;
– este interzisă participarea la festival cu înregistrări pe suport digital

*

Festivalul – concurs interjudeţean Vasile Mucea va avea un juriu format din specialişti ai genului – folclorişti şi instrumentişti consacraţi, care vor nota autenticitatea repertoriului, calitatea interpretării şi autenticitatea costumului.

*

Pentru o mai bună organizare rugăm ca fişa de înscriere în concurs şi copia după C.I./B.I. să fie transmise până la data de 16 aprilie 2014.

*
Festivalul – concurs va începe la ora 13,00 şi se va desfăşura la Căminul Cultural din Bilca.
Juriul va acorda premiile I, II, III pentru fiecare secţiune în parte şi îşi rezervă dreptul de a le redistribui.

*
Informaţii suplimentare la Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, str. Universităţii nr.48, tel./fax 0230/5301226.
Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de către participanţi.

*

MANAGER,                                                        ŞEF SECŢIE CCPCT,

*
Viorel VARVAROI                                                  Victor RUSU

Share This

Share This

Share this post with your friends!