Nicolae Labis

*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

*

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

CENTRUL CULTURAL BUCOVINA

CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE SUCEAVA

 *

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ

*

Ediţia a XLVI-a,  2014

 *

Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina“, secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Colegiul Tehnic „Petru Muşat“, Muzeul Bucovinei şi Primăria comunei Mălini, organizează ediţia a XLVI-a a Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş“, în perioada 26 – 28 septembrie 2014, la Suceava şi Mălini. Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor creatori de poezie.

*

R E G U L A M E N T

* 

  1. Sunt acceptate în concurs lucrări scrise cu diacritice, nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare.
  2. La concurs pot participa autori care nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului.
  3. Lucrările, dactilografiate în cinci (5) exemplare, vor fi trimise pe adresa:

*

Centrul Cultural Bucovina,

Secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava

Str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228

*

Cu menţiunea : Pentru Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş”.

 

  1. Lucrările se trimit până la data de 25 august 2014 (data poştei). Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine un Curriculum Vitae al autorului. În Curriculum Vitae se va specifica în mod obligatoriu: numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.
  2. Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii şi maximum zece (10).
  3. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului „Nicolae Labiş“, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete mălinene“, volum editat pe suport electronic de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina.
  4. Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 20 septembrie 2014, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava, Fălticeni şi Mălini între 26 şi 28 septembrie 2014. Manifestările vor consta în lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. Organizatorii asigură masa şi cazarea invitaţilor. În eventualitatea în care laureaţii doresc să fie însoţiţi şi de alte persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate cheltuielile, iar organizatorii trebuie anunţaţi până cel mai târziu la data de 23 septembrie 2014, pentru a face rezervările necesare.
  5. Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
  6. Membrii juriului nu mai pot schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării.
  7. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda premii în valoare totală de 3000 lei, acoperite financiar de Centrul Cultural Bucovina şi Muzeul Bucovinei:

*

Marele premiu „NICOLAE LABIŞ“ – 1000 lei

Premiul I – 600 lei

Premiul II – 500 lei

Premiul III – 400 lei

Premiul special acordat de familia poetului Nicolae Labiş – 500 lei

Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare.

            Relaţii suplimentare:      tel: 0745-773290Carmen Veronica Steiciuc

 

 

Manager,

Ec. Viorel Varvaroi

*

Consultant artistic pe creaţie literară,

Carmen Veronica Steiciuc

Share This

Share This

Share this post with your friends!