Campionatul național de caricatură / Expoziţia internaţională

“Salonul de Umor” Suceava, 2022

Participare: Salonul- concurs “Campionatul naţional de caricatură” este deschis atât debutanţilor cât şi caricaturiştilor români consacraţi din judeţ, din ţară şi din străinătate, fără deosebire de cetăţenie, religie, sex ori culoare.

* SECŢIUNEACARICATURĂ”

Format:  A4 (21,0 x 29,7 cm.)

Tehnica: desene originale, executate în alb-negru sau color, folosind  grafica de şevalet ori grafica de computer, cu text ori fără cuvinte

Număr lucrări: maximum 2 (două)) 

Expedierea lucrărilor: Lucrările originale, scanate cu o rezoluţie de minim 300 dpi, trebuie să fie transmise pe adresa de e-mail, ori pe adresa poştală ale organizatorilor, până la data de 2 decembrie 2022

Tema concursului: “Război și pace”

* SECŢIUNEA EPIGRAMĂ”: Aceasta este o secțiune specială, dedicată în exclusivitate epigramiștilor membri ai Clubului Umoriștilor Bucovineni (C. U. B). Epigramiștii concurenți vor participa fiecare cu câte un set tematic de minim 5 epigrame, editate pe calculator în condiții grafice corespunzătoare, impuse ca necesitate de expunerea acestora, ca piese de sine stătătoare, în catalogul online al expoziției internaționale; în aceeași ordine de idei, caricaturiștii membri C. U. B. concurează tematic doar ei între ei, în afara campionatului național, fiind alocate sume separate pentru premiile concurenților C. U. B. (epigramă și caricatură).

Organizatori: Centrul Cultural “Bucovina” (prin Direcţia ”Centrul pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale” Suceava) asigură fondurile financiare pentru premiile salonului-concurs. 

Premiile: valoarea totală alocată pentru premii, la ambele secţiuni, este de 5000 lei.

Juriul organizatorilor: alcătuit din profesionişti recunoscuţi ai  artelor româneşti. (Preşedinte, Mihai Pânzaru-PIM, Gabriela Teișanu şi Ioan Manole – membri). În caz de egalitate de puncte, nota preşedintelui juriului are valoare dublă. Juriul parafează, prin proces verbal, clasamentele concursurilor de caricatură şi epigramă, cât şi sumele respective alocate fiecărui premiant. Juriul poate acorda, după caz, şi premii ex aequo

Catalog: catalogul digital al manifestării va fi prezentat  pe siturile oficiale ale C.C.B. / C.C.P.C.T. Suceava, cât şi pe platformele  social media FB ; fiecare concurent va primi diploma de participant ori de laureat, după caz.                                                                                                                     Vernisaj: 14 decembrie 2022 , orele 12:00; găzduită și pe paginile de internet gestionate de organizatori, expoziţia poate fi vizionată pe toată durata anului 2023.

Adresa de destinaţie: Lucrările, cu specificaţia pe ambalajul coletului < pentru “Salonul de Umor” Suceava 2022>, însoţite şi de elementele de contact ale expeditorului, vor fi trimise prin email sau curier / poştal la următoarele adrese: mihaipanzarupim@gmail.com; Centrul Cultural “Bucovina”- Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, str.Universităţii nr.48 Suceava- , expert grafician Mihai Pânzaru-PIM (0744 161 174; 0723 251 600)

 Notă importantă:  – în cazul în care un desen a obţinut un premiu, autorului acestuia îi revine obligaţia de a expedia prin poştă ori curier, în timp util, pe adresa organizatorilor (proprietarii de drept ai tuturor lucrărilor premiate!), originalul respectivei lucrări,cu specificaţia “Pentru Salonul de Umor Suceava 2022-premiu”, împreună cu datele personale de identificare ale concurentului premiat, cât şi acceptul scris al acestuia privind folosirea acestor date cu caracter personal de către organizatori, în scopul arhivării acestora, condiție obligatorie pentru a intra în posesia sumei alocate ca premiu.

– în scopul popularizării “Salonului de Umor” Suceava-2022, organizatorii pot itinera expoziţia în ţară şi peste hotare şi pot publica desenele în mas media, să le expună pe platformele proprii pe internet, pot elabora diverse tipărituri de artă, etc

– expedierea lucrărilor este dovada consimţământului dat de concurent la toate condiţiile regulamentare impuse de organizatori prin prezentul document.

Share This

Share This

Share this post with your friends!