Concursul anual al artiștilor plastici amatori din județul Suceava se desfășoară pe patru secțiuni de artă (pictură, grafică, artă decorativă și sculptură), cu temă liberă, la alegere, și se adresează tuturor categoriilor de amatori talentați în domeniul artelor vizuale (absolvenți sau nu ai Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu”).

Juriul concursului este alcătuit din trei artiști recunoscuţi în domeniul artelor vizuale (președinte, expert grafician Mihai Pânzaru-PIM, critic de artă drd. Delia Leizeriuc și dr. arte vizuale Ana Maria Ovadiuc-AMO, membri) și va acorda 5 premii egale valoric (cîte unul pentru fiecare secțiune, cât și un premiu special al juriului), suma totală a premiilor fiind de 3000 lei. După caz, juriul poate acorda şi premii ex aequo. Fiecare concurent va primi câte o diplomă, de participare ori de premiant, la secțiunile respective de participare.

Fiecare participant poate să prezinte, până la data de 2 decembrie a.c., maximum două lucrări pe secțiune,  totodată şi să poată participa concomitent la  mai multe, sau chiar la toate cele patru secțiuni de concurs. Lucrările premiate intră în patrimoniul organizatorilor – Centrul Cultural „Bucovina” (prin Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale).

Lucrările trebuie să fi fost executate în  ultimii doi ani de zile, să fie originale și să nu fi participat la ediția anterioară a Salonului artiștilor plastici amatori din județul Suceava. Lucrările trebuie predate la sediul Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, str. Universității nr 48, în zilele lucrătoare ale săptămânii, în intervalul orar 08:30 – 16:00, în custodia d-nei consultant artistic Teișanu Gabriela, tel. 0745172305. Lucrările vor fi etichetate cu specificațiile: numele și prenumele autorului, titlul lucrării, tehnica de lucru folosită, categoria la care participă, date de contact. Pentru galeria virtuală, lucrările trebuie să fie prezentate corespunzător, în sensul că vor fi fotografiate/scanate pe computer/ smartphone la minim 300 dpi, vor fi semnate și vor fi expediate pe adresa organizatorilor (e-mail, Whatsapp) însoțite de o fișă cu datele specifice pentru fiecare lucrare (nume, prenume, domiciliu, telefon, e-mail, anul execuției, tehnica folosită, dimensiuni, titlu). Este necesar a fi trimisă și o fotografie recentă a concurentului pentru alcătuirea corectă a catalogului virtual. Premianţii vor prezenta, la încasarea premiilor, copii după actul de identitate precum şi un accept/acord scris şi semnat privind posibilitatea legală pentru organizatori de a arhiva aceste date personale.

Lucrările vor fi expediate pe adresele de e-mail sau Whatsapp mihaipanzarupim@gmail.com și tel. O723251600, 0744161174, persoană de contact- expert grafician Mihai Pânzaru-PIM.

Vernisajul va avea loc în data de 14 decembrie 2022, orele 12:00, într-o locație anunțată în timp util. Expoziția poate fi vizionată prin accesarea siturilor internet ale organizatorilor pe tot parcursul anului 2023, în orice punct de pe glob.

Lucrările din salon, aflate în custodia organizatorilor, vor putea constitui materiale de presă, cataloage de artă  tipărite, etc, acceptul expozanților în acest sens fiind intrinsec înscrierii în concurs.

Share This

Share This

Share this post with your friends!