Oferta educațională a Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava pentru anul școlar 2017 – 2018

Consiliul Județean Suceava a stabilit taxele de școlarizare pentru anul școlar 2017 – 2018 la Școala de Arte „Ion Irimescu” Suceava, direcție din cadrul Centrului Cultural „Bucovina”.
Astfel, taxa de selecție a candidaților înscriși pentru examenul de admitere în anul I de studiu a fost stabilită la 30 lei/ elev, iar taxa de frecvență este de 550 lei/elev/an școlar.
Se exceptează de la plata taxei de frecvență școlară elevii care activează în cadrul disciplinelor teorie și solfegii, istoria artelor și cele care vizează păstrarea tradițiilor, respectiv ansamblu folcloric, instrumente populare tradiționale, dans popular și artă populară.
Taxa de eliberare a diplomei de absolvire este de 50 lei.
Disciplinele de studiu sunt următoarele:
Pian, Vioară – durata 5 ani, vârsta minimă 7 ani;
Orgă – durata 4 ani, vârsta minimă 10 ani;
Canto (Suceava și secțiile externe de la Fălticeni și Gura Humorului), Chitară, Clarinet – Saxofon, Trompetă, Acordeon, Grafică – durata 3 ani, vârsta minimă 10 ani;
Orchestră, Pictură-iconografie – durata 3 ani, vârsta minimă 14 ani;
Instrumente populare tradiționale – durata 2 ani, vârsta minimă 7 ani;
Artă decorativă – durata 3 ani, vârsta minimă 7 ani;
Arte vizuale (foto – video) – durata 2 ani, vârsta minimă 10 ani;
Dans popular și societate – durata 2 ani, vârsta minimă 14 ani;
Ouă încondeiate (secție externă la Stulpicani) – durata 2 ani, vârsta minimă 8 ani.
Înscrierile se fac la sediul Centrului Cultural „Bucovina” (str. Universității, nr. 48), în perioada 21 august – 8 septembrie a.c., de luni până vineri, între orele 9.00 – 14.00.
Pentru înscriere sunt necesare: copie certificat naștere, copie BI/CI (unde este cazul), adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „clinic sănătos”, cerere tip de înscriere (se completează la sediul instituției), dosar cu șină, taxa de înscriere care se achită la casieria instituției.
Examenul de selecție va avea loc pe data de 9 septembrie 2017, între orele 9.00 – 12.00. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0230.551.372.

Share This

Share This

Share this post with your friends!