*

Intalniri

*

Festivalul Internaţional de Folclor

*

ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE

*

Ediţia a XXV-a, 2014

*

* 

          Festivalul Internațional de Folclor “Întâlniri Bucovinene” nu reprezintă doar un eveniment cultural multietnic, care nu are echivalent în Europa, ci și o istorie de inițiere a legăturilor bazate pe parteneriat între autoritățile locale – gazde ale festivalului în cinci țări europene: Polonia, România, Ungaria, Ucraina, Slovacia și din acest an se alătură acestei mișcări culturale și Republica Moldova.

În luna ianuarie, prin rotație, anual în altă țară se întrunesc delegatii din cele cinci, anul acesta din cele șase țări care stabilesc programul pentru anul în curs, prin semnarea unui protocol unde, de comun acord se programează perioada și locul desfășurării spectacolelor, numărul de formații și de participanți pentru fiecare țară.

Pentru anul 2014 i-a venit rândul să fie gazda semnării protocolului

*

Poloniei, unde au participat în perioada 24 – 27 ianuarie 2014 alături de gazde, în orașele Piła și Jastrowie, delegațiile din România, Ungaria, Ucraina, Slovacia și Republica Moldova.

*

De regulă, la evenimentele organizate cu ocazia semnării protocolului participă reprezentanți de vârf ai administrațiilor regionale și locale precum și ai centrelor culturale sau ai unor organizații non-guvernamentale din fiecare țară.

Ca și în anii precedenți, evenimentul din acest an a fost onorat de spectacole prezentate de țările participante, din partea României fiind invitat grupul vocal-instrumental ‟Piatra Șoimului‟ din Câmpulung Moldovenesc care s-a deplasat împreună cu delegația oficială a județului Suceava alcătuită din reprezentanți ai Consiliului Județean prin vicepreședintele Alexandru Rădulescu, Centrului Cultural ‟Bucovina‟ prin managerul Viorel Varvaroi, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin primar Mihăiță Negură și translatorul Kazimir Longher.

*

Festivalul Internațional de Folclor “Întâlniri Bucovinene” are anual o desfășurare itinerantă, pentru 2014 propunându-se în Polonia (Piła și Jastrowie, 18 – 22 iunie 2014), Republica Moldova (Chișinău, 04 – 06 iulie 2014), Ucraina (Cernăuți, 12 – 13 iulie 2014), România (Câmpulung Moldovenesc, 18 – 20 iulie 2014), Ungaria (Bonyhád,  01 – 03 august 2014) și Slovacia (Turčianske Teplice,  22 – 24 august), reunind artiști amatori din aceste țări, cu origini bucovinene.

Inițiatorul și principalul organizator al festivalului, timp de 24 de ani a fost Casa de Cultură din Piła – Polonia prin directorul acesteia, domnul Zbigniew Kowalski care este și directorul festivalului.

*

Scopul festivalului este protejarea, conservarea și promovarea folclorului bucovinean în Bucovina și mai nou și în Moldova, între emigranții bucovineni din Polonia, Ungaria, Ucraina și Slovacia, pentru care acest festival este un prilej de înlesnire a cunoașterii reciproce, a înțelegerii culturii bucovinenilor, a istoriei, a colaborării regionale și internaționale, prin păstrarea propriei  identități culturale și naționale.

Acest festival demonstrează ce loc important ocupă cultura în procesul înțelegerii și cunoașterii, respectului, toleranței în conviețuire,  bunei vecinătăți a diferitelor grupuri etnice.

*

Festivalul este unic în Europa și are drept scop:

– prezentarea bogăției culturii populare bucovinene în aspectul ei multicultural, al trecerii în revistă a formaților artistice care prezintă cântecul, jocul, muzica, portul și obiceiurile în scopul protejării, conservării și promovării folclorului bucovinean în Bucovina și între emigranții bucovineni;

– stimularea procesului de formare a conștiinței comunității bucovinene regionale, mai ales în rândul tinerilor;

– prezentării valorilor bucovinene reflectate în înțelegere și respect, toleranță și bună conviețuire a diferitelor grupuri etnice.

*

Fiecare dintre părțile semnatare se angajează prin organizarea acestui Festival:

– să asigure condițiile necesare bunei desfășurări artistice a spectacolului;

– să asigure participanților cazarea și masa pe perioada desfășurării acestuia;

– să realizeze reclama festivalului prin inserarea de informații despre acesta în presă, la radio, televiziune pliante și afișe;

*

Directorul onorific al festivalului este domnul Zbigniew Kowaslki.

Share This

Share This

Share this post with your friends!