Festival Maria Surpat

*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

*

CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE

PRIMĂRIA ŞI CĂMINUL CULTURAL SADOVA

 *

 R E G U L A M E N T U L

*

FESTIVALULUI – CONCURS  INTERJUDEŢEAN DE  INTERPRETARE A CÂNTECULUI POPULAR

*

MARIA SURPAT – MINA PÂSLARU

*

SADOVA, ediţia a VI – a, 6 septembrie 2014

* 

Maria Surpat şi Mina Pâslaru interprete unice ale doinei şi cântecului bucovinean, personalităţi artistice marcante ale comunei Sadova au fost alături o viaţă şi aşa şi-au dorit să rămână, de aceea am iniţiat acest festival care îşi propune:

*

  1. Descoperirea şi promovarea tinerelor talente şi sprijinirea acestora;
  2. Cunoaşterea portului, datinilor şi obiceiurilor zonelor pe care le reprezintă;
  3. Implicarea concurenţilor în culegerea şi promovarea folclorului local, dar şi a prelucrării dialectale a acestuia.

*

Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni:

*

Secţiunea “Maria Surpat”

– folclor tradiţional, cu vârste cuprinse între 19 – 35 ani

*

Secţiunea „Mina Pâslaru”

– folclor consacrat şi prelucrat, cu vârste cuprinse între 19- 35 ani

*

Secţiunea copii

– cântece folclorice, două categorii de vârstă:  6 – 10 ani, 11 – 18 ani

*

Soliştii vocali din secţiunile I – II vor interpreta două piese muzicale, una fără acompaniament (doină sau baladă) şi una cu acompaniament orchestral. Piesele trebuie să fie din zona etnofolclorică din care vine concurentul.

*

Pentru concurenţii secţiunii a II – a, una dintre cele două piese este obligatorie din repertoriul Minei Pâslaru.

*

Soliştii vocali din secţiunea a III – a vor prezenta două cântece, dintre care unul fără acompaniament ( nu este obligatoriu doină sau baladă).

*

În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.

Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs.

*

Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de către orchestra „Rapsozii Botoşanilor” din Botoşani.

Repetiţia cu orchestra va avea loc în ziua de 6 septembrie 2014 , ora 8,00 la Căminul Cultural din Sadova, urmând la ora 11,00 să înceapă concursul.

*

Fişa de înscriere (anexată prezentului regulament), însoţită de partitura muzicală pentru piesa a II-a şi o copie BI/CI se va expedia pe adresa Centrului Cultural „Bucovina”, Str. Universităţii, nr. 48, cod 720228, fax 0230/530126 sau la Primăria Comunei Sadova tel./fax 0230/314200 până la data de 2 septembrie 2014, pentru a da posibilitate orchestrei să asigure o mai mare operativitate în desfăşurarea concursului.

*

Concurenţii care au obţinut trofeul festivalului în ediţiile anterioare nu mai pot participa în concurs.

Juriul va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, interpreţi consacraţi, redactori muzicali, profesori, dirijori).

*

Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de ţinuta scencă precum şi de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al interpretului.

*

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi.

Juriul are latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui.

*

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Centrul Cultural „Bucovina”, tel./ fax 0230/530126 sau Primăria Comunei Sadova  tel./fax 0230/314200.

*

 MANAGER

Viorel VARVAROI

*

CONSULTANT ARTISTC

Oana Maria BOTEZAT

 *

*

 Sigla Centrul Cultural Bucovina

*

CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE

PRIMĂRIA ŞI CĂMINUL CULTURAL SADOVA

*

FESTIVALULUI – CONCURS  INTERJUDEŢEAN DE  INTERPRETARE A CÂNTECULUI POPULAR

*

MARIA SURPAT – MINA PÂSLARU

*

 SADOVA, ediţia a VI – a, 6 septembrie 2014

*

*

*

Numele ………………………………………………………………………………………………….

*

Prenumele…………………………………………………………………vârsta…………………..

*

Adresa……………………………………………………………………………………………………

*

Telefon…………………………………………………………………………………………………..

 *

Act de identitate (B.I./C.I.): seria…………..nr……………………………………………….

*

emis de…………………………………….la data de……………………………………………….

*

Profesia………………………………………………………………………………………………….

*

Secţiunea……………………………………………………………………………………

*

Melodiile din concurs

*

  1. ……………………………………………………………………………………………………..

 *

  1. ……………………………………………………………………………………………………..

*

Semnătura …………………………..

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!