*

Comori foto

*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

*

            Promovarea valorilor folclorice din judeţul Suceava constituie o prioritate a Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Evoluţia satului românesc în ultimii ani are anumite particularităţi care se reflectă în peisajul socio – cultural actual.

Manifestarea are un caracter educativ pentru artiştii amatori din lumea satului şidoreşte să sensibilizeze opinia publică în vederea identificării valorilor culturale tradiţionale specifice fiecărei vetre folclorice.

*

 1. OBIECTIVELE FESTIVALULUI:
 • promovarea și valorificarea folclorului muzical, literar și coregrafic;
 • cercetarea și conservarea creației populare;
 • revitalizarea formelor de manifestare culturală colectivă tradițională;
 • descoperirea și promovarea valorilor umane și a talentelor din  județul Suceava;
 • întărirea coeziunii sociale;
 • asigurarea unui cadru adecvat pentru organizarea activităților culturale cu caracter folcloric.

*

 1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

Concursul se va desfăşura în două etape: faza zonală şi faza finală.

*

3. FAZA ZONALĂ va aduce pe scenă formaţii din toate localitățile celor 6 subzone ale judeţului. În această etapă a concursului vor fi selectate formaţiile cu cel mai bun nivel  de prezentare pentru faza finală. Formațiile, până la faza finală, vor beneficia de sprijinul specialiștilor CCPCT pentru perfecționarea programului artistic. Pentru găzduirea manifestărilor din faza zonală au fost alese cămine culturale, prin rotaţie, astfel încât într-o perioadă de câţiva ani să putem fi prezenţi într-un număr cât mai mare de aşezăminte culturale din judeţ.

Juriul acestei faze zonale va fi alcătuit din consultanți artistici ai CCPCT și personalități artistice din județul Suceava.

La finalul fiecărei faze, vor avea loc discuții între coordonatorii formațiilor și membrii juriului.

*

 1. FAZA FINALĂ va avea loc în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” în perioada 22 – 24 iulie 2016, la Câmpulung Moldovenesc, unde vor participa câștigătorii locurilor I.

*

5. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

            Concursul se va desfășura pe patru segmente:

– Copii (până la vârsta de 14 ani);

– Așezăminte culturale;

– Formații artistice ale minorităților;

– Formații consacrate.

            Formațiile consacrate sunt: Grup vocal “Altița” Bilca, Grup vocal “Bucovina” Calafindești, Grup folcloric “Obcina Stânișoarei” Mălini, Formația de jocuri bărbătești “Trilișești” Iaslovăț, Ansamblul folcloric “Florile Bucovinei” Rădăuți, Ansamblul folcloric “Arcanul” Fundu Moldovei, Grupul folcloric “Arcanul bătrânesc” Frătăuții Noi și Grupul folcloric “Arcanul” Pârteștii de Jos, formații cu “valoare de patrimoniu cultural” recunoscute la nivel național.

*

Festivalul – concurs se va desfăşura pe următoarele secţiuni:

 1. Ansamblu folcloric, compus din: orchestră sau fanfară + jocuri populare + soliştiinstrumentiştişi vocali;
 2. Formaţie de obiceiuri – exclus obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou;
 3. Grup folcloric – taraf tradiţional sau grup instrumental (fluiere, viori) + jocuri populare + cântece de grup;
 4. Grup vocal – instrumental;
 5. Grup vocal;
 6. Formaţie de jocuri populare de bărbaţi;
 7. Formaţie de jocuri populare de perechi;
 8. Formaţie de jocuri populare pe generaţii.

*

Timpul maxim acordat în concurs fiecărui participant:

 1. Ansamblu folcloric – 20 minute
 2. Formaţie de obiceiuri – 15 minute
 3. Grup folcloric – 15 minute
 4. Grup vocal – instrumental – 10 minute
 5. Grup vocal – 10 minute
 6. Formaţie de jocuri populare de bărbaţi, de perechi şi pe generaţii – 10 minute

* 

Calendarul manifestărilor:

7 februarie 2016 – faza zonală Câmpulung la Căminul Cultural Colacu – ora 14,00;

14 februarie 2016 – faza zonală Dorna la Căminul Cultural Dorna Candrenilor – ora 13,00;

21 februarie 2016 – faza zonală Rădăuţiși minorități la Ateneul popular Calafindești-ora 13,00;

28 februarie 2016 – faza zonală Fălticeni și Suceava la Casa de Cultură Dolhasca- ora 13,00;

13 martie 2016 – faza zonală Humor la Căminul Cultural Capu Codrului (comuna Păltinoasa) – ora 13,00.

* 

6. CRITERII ORIENTATIVE DE EVALUARE A CONCURENŢILOR:

– instrumentele specifice zonei folclorice pe care o reprezintă;

– repertoriul specific vetrei folclorice;

– corectitudinea şiacurateţea acordajului;

– respectarea acompaniamentului tradiţional;

– tempo – ul adecvat fiecărui gen şi tip de joc;

– autenticitatea costumului;

– prezenţa scenică;

– calitatea interpretării;

– încadrarea în timpul prevăzut de regulament.

*

7. PREMII:

Tuturor participanţilor li se vor acorda diplome, care vor atesta capacitatea formaţiei folclorice de performer în activităţi culturale. Laureaţilor din Faza finală li se vor acorda premii în bani (pentru locurile I, II şi III) și diplome de excelență pentru formațiile consacrate.

Juriul are latitudinea de a redistribui premiile.

*

 1. PRECIZĂRI:

– Câştigătorii locurilor I din fiecare zonă vor fi selectaţi pentru a participa la faza finală a concursului;

– Nu se acceptă în concurs Obiceiuri de peste an prezentate numai de către copii;

– Nu se admit în concurs instrumente muzicale nespecifice folclorului din zona noastră (saxofon, taragot, chitară, orgă etc.);

– O formaţie poate participa în concurs doar la o singură secţiune;

– Nu se admite substituirea muzicii prin suport digital (CD-uri);

*

9. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:

– Se completează fişaataşatăRegulamentului de concurs, respectând termenul de înscriere;

– Data limită de înscriere la sediul instituţiei noastre este o săptămână înaintea fiecărei faze zonale;

– Fişa de înscriere se poate depune la sediul Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, str. Universităţii nr.48, prin poştă sau la tel./fax 0230/530126;

– Costurile ocazionate de deplasarea la fazele zonale vor fi suportate de către participanţi, iar cele de la faza finală de către organizatori.

 *

MANAGER,                                              DIRECTOR CCPCT,

  Viorel VARVAROI                                          Călin BRĂTEANU

Share This

Share This

Share this post with your friends!