Acte interne

19Feb 2016
Decizie privind stabilirea unor măsuri privind accesul la informațiile de interes public, la nivelul Centrului Cultural "Bucovina" * Cerere tip * Reclamație administrativă pentru răspuns negativ * Reclamație administrativă pentru expirare termen răspuns * Persoana responsabila cu difuzarea informațiilor de interes public
09Dec 2013

* * Str. Ion Vodă Viteazul, nr.5; Suceava, Cod :720034; CIF:25345587 Tel./fax: 0230-551372; e-mail: centrul_cultural_bucovina@yahoo.com Nr. 146 din 17 ianuarie 2013 * Centrul Cultural „Bucovina” ca instituţie publică de cultură îşi desfăşoară activitatea pe baza unor obiective propuse atât prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, cât şi prin angajamentele asumate de manager prin contractul de […]

error: Content is protected !!