Achiziții

20Feb 2018
Formulare BVC -uri 20.02.2018      Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, [...]
error: Content is protected !!