Centralizatorul cuprinzând media punctelor (proba scrisă și interviu) la examenul pentru ocuparea

postului  temporar vacant de expert gr. I din cadrul Direcției Școala Populară de Artă  Ion Irimescu

Centralizator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!