*

Cetate 0

*

Renovată şi refăcută exact cât trebuie, Cetatea de Scaun a Moldovei din Suceava poate însemna, în anotimpul cald, o excelentă locaţie pentru multe, multe făptuiri culturale, premeditate şi ca produs turistic.

*

Centrul Cultural “Bucovina”, partener îndătinat al Muzeului Bucovinei, a folosit, de-a lungul timpului, spaţiile generoase ale Cetăţii pentru expoziţii, pentru festivaluri de folk şi de rock, dar şi pentru recitaluri muzicale de o anumită factură, pentru că, “la Suceava, în Cetate”, sufletul vibrează altfel, separând vremelnicia de durabil.

*

O succintă galerie foto, în care peisajul, istoria şi “deschiderile” spre cele sufleteşti se suprapun poate constitui un argument pentru repoziţionarea Cetăţii în centrul preocupărilor identitare ale generaţiilor de suceveni care suntem şi care vor urma.

*

Share This

Share This

Share this post with your friends!