All posts by: admin

About admin

  Rădăuţi, primul oraş care l-a sărbătorit pe Eminescu   „Ocolul lui Radomir”, menţionat în uricul din 18 noiembrie 1393, reprezintă mai mult decât un sat, adică o formaţiune prestatală (câmp, ocol), condusă de un „mai mare al pământului” (majores terae, în latină, vlad, în slavă), care formaţiune îşi menţine numele şi după întemeierea statului […]

* Ciprian Porumbescu – desen de Radu Bercea * Viaţa lui Ciprian Porumbescu, descrisă de Ion Grămadă * Casa parohială din Şipotele Sucevei, în care a văzut lumina zilei Ciprian Porumbescu, în 2/14 octombrie 1853, a fost descrisă, cu umor… ereditar, de Iraclie, tatăl: „Locuinţa mea de atunci numai aşa aş putea-o numi casă, dacă […]

  Tiberiu Cosovan vine dintr-o zonă aparte a perceperii şi redării acelui tip de imagine ce este destinat să se transforme în literatură, un aspect de care trebuie să ţinem cont deoarece caracterizează, într-o formă sau alta, fiecare dintre lucrările lui care alcătuiesc şi-i întregesc activitatea profesională. Activitate ce se distinge printr-o încrâncenare discursivă ce […]

  Arta populară este un rezultat al practicării de meşteşuguri casnice şi de fapte ritualice, dar, din prea mult entuziasm, se înglobează în arta populară, deci într-o creaţie obştească, şi meşteşuguri iniţiatice, încredinţate exclusivist şi individual din tată în fiu, precum olăritul, prelucrarea lemnului şi a fierului sau confecţionarea uneltelor şi a elementelor de port […]

„Cântarea este de o vârstă cu genul omenesc”, înţelegea, în 1865, cu aproape un secol înainte de Lucian Blaga, Ştefan Nosievici sau cărturarul bucovinean Ambrosiu Dimitroviţă , stabilind, astfel, caracteristica de fapt stilistic preistoric a cântecului ţărănesc, iniţial unul şi acelaşi în tot cuprinsul Europei, când, „înainte de cunoaşterea literelor, legile se cântau, ca să […]

  Răsfoind, pentru a nu ştiu a câta oară, în căutarea altor informaţii, paginile volumelor cu relatările unor „Călători străini despre Ţările Române”, am dat, din întâmplare, peste o notiţă a armeanului Martin Gruneweg, din 1582, în care acesta povestea: „am luat cunoştinţă de o altă ţară, anume Moldova, care aici, în Polonia, e numită […]

  Povestea a început în februarie 1968, când în fruntea Comitetului regional pentru cultură şi artă a fost numit Eugen Pleşca, fiul unui fost chiabur din Cristineşti, cu studii liceale anterioare instaurării comunismului. Profesor, prozator cu opera rămasă în manuscris („Mărăcinii”, „Meandre”, „Izbânda”, „Onisim”, „Nevoia de unison”, „Solemnitate”, „Aşa mi s-a părut că-i bine”, „Singura […]

Viaţa culturală instituţională suceveană avea să se afle, vreme de lungi decenii, sub autoritatea, adesea benefică, a poetului iconarist Dragoş Vicol, care, brusc, a schimbat macazul, devenind comunist înflăcărat, şi pentru a se proteja pe sine, şi pentru a-i proteja pe alţii, dar, mai ales, pentru a impune şi a ocroti o viaţă culturală suceveană […]

  O antologie a nevoii de regăsire   De regulă, literatura unui popor reflectă puterea de înţelegere, de cunoaştere cu sufletul şi cu mintea, de care este capabil acel popor. Când la cunoaştere se adaugă dorinţa de a şti şi năzuinţele spre împliniri ale poporului, literatura capătă aripi şi urcă sus, pe cer.   Poezia începuturilor lirice bucovinene, […]

  De pe acest site, puteţi accesa direct, deocambată, făcând click pe numele trupei favorite, următoarele concerte:   JINJER – Ucraina SUPERHIKS – Macedonia WEATHERS – Grecia GUILTY PARTIES – Ungaria LUNA AMARĂ BYRON TOY MACHINES D’EAGLE REHAB NATION NIŞTE BĂIEŢI THE OTHERS

error: Content is protected !!