*

O1

*

Vernisajul expoziţiei “Învăţăceii Penelului”, cuprinzând 90 de lucrări de pictură decorativă, semnate de “cursanţii” admirabilei pictoriţe Viorica-Ana Moruz, a fost moderat de Gabriela Teişanu, care a dat cuvântul, mai întâi, Manager al Centrului Cultural “Bucovina”, domnul Viorel Varvaroi, “pentru că dumneavoastră sunteţi cel mai important astăzi”, apoi “domnului director Ion Băiţan aş Şcolii de Arte Ion Irimescu“, cei doi lideri culturali ai judeţului Suceava felicitându-i, scurt şi concis, pe expozanţi.

*

VIORICA MORUZ

*

A urmat admirabila profesoară Viorica-Ana Moruz, cea care – caz aproape singular în judeţ – i-a învăţat pe copii să folosească uneltele artei lor şi naraţiunea culorilor, dar fără să-i facă epigoni ai dascălului lor, ci încurajându-i în dezlănţuirea de imaginaţie în folosirea simbolurilor cu semnificaţie amplă şi multiplă.

*

MICII MARI PICTORI 1

*

A urmat înmânarea de diplome, inclusiv a diplomelor obţinute la concursuri de artă plastică din ţară, iar cursanţii, emoţionaţi şi la fel de frumoşi ca florile pe care le înmânau profesoarei lor, dispăreau grăbiţi, după ce primeau, odată cu diploma, şi câte o mămoasă îmbrăţişare, încât abia am avut când să-i pozez, iar pe alţii nici măcar atât, aşa că, atunci sesizam că fotografia a ieşit mişcată, pozam şi din public, aşa cum am păţit cu Ilinca Dominte, pe care am fotografiat-o în vreme ce fremăta deasupra diplomei ei.

*

MICII MARI PICTORI 18 ILINCA

*

Splendidă manifestare, minunaţi discipoli şi un dascăl întru ale artei inegalabil. Iar eu, ca biet cronicar-foto, am mai trăit o zi adevărată, pe care v-o încredinţez prin intermediul galeriei de mai jos.

*

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *