Sarbatorile Memoriei

*

Închinate zilelor care au condiţionat Unirea Bucovinei cu Ţara, 6 Noiembrie 1918 – Ziua Intrării Grănicerilor maiorului Anton Ionescu în Suceava, şi 9 noiembrie 1918 – Ziua Intrării Trupelor Române în Cernăuţi, Sărbătorile Memoriei din 12 noiembrie 2014 s-au desfăşurat prin încredinţarea de mărturii despre Bucovina de astăzi, şi prin pictura lui Dimitrie Savu, şi prin cartea, dedicată fenomenului plastic bucovinean de azi, “Efigii în filigran”, de Tiberiu Cosovan.

*

7 Savu si Coso

Pictorul Dimitrie Savu şi publicistul Tiberiu Cosovan

*

Cea de-a “treia înfăţişare a lui Dumnezeu”, cum obişnuia să spună Mircea Streinul, muzica, a fost reprezentată de Vasile Purice, basistul trupei SEMNAL M, şi de colega noastră Gabriela Teişanu, care a doinit precum în satul naşterii sale, Ilişeşti.

*

8 Clement si Purice

Vasile Purice, de la SEMNAL M

*

15 Gabriela Teisanu

Gabriela Teişanu

*

La manifestare a participat, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Suceava, domnul vicepreşedinte Ilie Niţă.

*

13 Sabu Box Nita

Dimitrie Savu, Constantin Ungureanu-BOX şi Ilie Niţă

*

La 83 de ani, pictorul rădăuţean Dimitrie Savu, exponent exemplar al celor două veacuri de artă plastică bucovineană, a expus, pentru prima dată, într-o “personală” la Suceava. Opera lui este răspândită prin toate ţările Europei, prin America, în China şi în Japonia, ba chiar şi în Africa, doar în in instituţiile sucevene de profil nu.

*

1 e

*

Despre pictură şi despre carte au vorbit Mihai Pânzaru-PIM, Constantin Ungureanu-Box şi, respectiv, Roman Istrati, Gabriel Cărăbuş – Directorul Bibliotecii Bucovinei “I. G. Sbiera”, şi Ion Cozmei. În sală se aflau creatori suceveni de marcă, precum Tiberiu Avram, Lucia Puşcaşu, Constantin Severin, Doina Catargiu, Constantin Arcu, Dorin Liviu Clement, Costache Clement, Sandrino Neagu, Emil Havriliuc, Mircea Nanu Muntean, Carmen Antoaneta Marcean, Constantin Horbovanu, Radu Bercea, Viorel Corodescu-COV, Dumitru Vinţilă, Constantin Agafiţei, Toader Ignătescu, întreaga redacţie de la “Monitorul de Suceava” şi aşa mai departe.

*

10 public

*

Cartea lui Tiberiu Cosovan, “Efigii în filigran”, volumul III, întregeşte o operă exhaustivă despre plastica din Bucovina de astăzi şi reprezintă un tezaur de memorie insolit, dar extrem de valoros.

*

Coperta carte Cosovan

*

Cu acest prilej, a fost semnalat şi volumul de poezie “Cuvinte din clepsidră”, de Carmen Antoneta Marcean – colegă de liceu cu Tiberiu Cosovan, volum care se va lansa, la Biblioteca Bucovinei, de Ziua Bucovinei, în 28 noiembrie 2014.

*

Carte Carmen Marcean

*

Sărbătorile Memoriei au fost lucrate de colegii noştri, Mihai Pânzaru-PIM, Constantin Ungureanu-BOX, Corina Scîntei, Dănuţ Lungu, Oana Maria Sîrbu-Botezat, Gheorghe Senciuc şi Aurel Alexa. Imagini de la manifestare, inclusiv de la omagierea lui Tiberiu Cosovan, cu ocazia împlinirii, în 12 noiembrie 2014, a vârstei de 60 de ani, în galeria anexată.

Share This

Share This

Share this post with your friends!