Fanfara C pe Cetate

*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI

PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE

* 

 *

R E G U L A M E N  T U L

*

FESTIVALULUI – CONCURS NAŢIONAL

*

AL FANFARELOR  ŢĂRĂNEŞTI

*

Ediţia a VIII-a, 26 octombrie 2014, Calafindeşti

 *

Fanfara ţărănească (banta sau banda – denumiri ieşite din uz) este un ansamblu muzical compus din instrumente de suflat:

– solistice – trompete şiclarinet;

– de acompaniament ritmico-armonic – bariton (eufoniu)  şi bas (bombardon sau helicon);

– de acompaniament ritmic – toba (doba).

Ea are un repertoriu axat pe muzica populară şi a apărut din nevoia de amplificare sonoră, înlocuind treptat taraful sătesc compus din instrumente muzicale cu coarde.

*

Aceste formaţii instrumentale însoţesc principalele evenimente de sărbătoare ale obştii săteşti: hora satului (jocul sau strânsura), nuntă, hram, bâlci şi, uneori, la înmormântări.

Fanfara ţărănească se deosebeşte de fanfara militară sau orăşenească prin repertoriu, stil de interpretare şi număr de instrumentişti.

*

Fanfara Stamate DSCN3582

*

Festivalul – concurs îşi propune promovarea acestor formaţii instrumentale şi a repertoriului specific.

În concurs pot participa fanfare ţărăneşti (formate din minim 7 persoane – Fişa de înscriere o aveţi mai jos) din judeţul Suceava, precum şi din alte judeţe ale ţării. Colectivele artistice vor fi îmbrăcate în costume populare specifice vetrei folclorice pe care o reprezintă.

*

Timpul alocat fiecărei fanfare este de 15 minute, timp în care va prezenta 3 (trei) melodii cu tempouri diferite din vatra folclorică de unde vin.

*

În aprecierea concurenţilor, juriul va ţine cont de:

–         repertoriu

–         interpretare

–         ţinuta scenică

–         componenţa instrumentală

Punctajul fiecărei formaţii instrumentale se obţine prin media aritmetică, fără rotunjiri, a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului.

*

Ierarhizarea concurenţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute în concurs.

Premiile sunt acordate de către Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural “Bucovina”:

Juriul are dreptul de a redistribui premiile.

*

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.

Vă rugăm să ne confirmaţi prezenţa în concurs până la data de 20 octombrie 2014.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Centrul Cultural “Bucovina” – tel./fax 0230/530126.

*

MANAGER, 

Viorel VARVAROI

*

 DIRECTOR CCPCT,

 Victor T. RUSU

*

Fanfara Calafindesti DSCN3506

*

Fişa de înscriere în Festival-concurs Naţional al Fanfarelor Ţărăneşti (faceţi click pe imaginea de mai jos, pentru a o vizualiza la dimensiunea normală, apoi listaţi-o!):

*

Fista Concurs Fanfare Taranesti

Share This

Share This

Share this post with your friends!