*

comori finala campulung 14_008_resize

*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

 

Str. Universităţii nr.48

Tel/fax 0230/530126

*

 

R E G U L A M E N T U L

*

FESTIVALULUI – CONCURS JUDEŢEAN DE FOLCLOR

„COMORI DE SUFLET ROMÂNESC”

*

Ediţia a XIII – a, 2015

 *

Promovarea valorilor folclorice din judeţul Suceava constituie o prioritate a Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Evoluţia satului românesc, în ultimii ani, are anumite particularităţi, care se reflectă în peisajul socio- cultural actual.

Manifestarea are un caracter educativ pentru artiştii amatori din lumea satului şi doreşte să sensibilizeze opinia publică în vederea identificării valorilor culturale tradiţionale specifice fiecărei vetre folclorice.

*

Juriul va motiva notele şi va explica într-un mod transparent elementele care fac diferenţierea concurenţilor.

*

1. OBIECTIVELE FESTIVALULUI:

*

  • promovarea și valorificarea folclorului muzical, literar și coregrafic;
  • cercetarea, conservarea creației populare;
  • revitalizarea formelor de manifestare culturală colectivă tradițională;
  • descoperirea și promovarea valorilor umane și a talentelor din județul Suceava;
  • întărirea coeziunii sociale;
  • asigurarea unui cadru adecvat pentru organizarea activităților culturale cu caracter folcloric;

*

2. DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI:

*

Concursul se va desfăşura în două etape: faza zonală şi faza finală.

*

3. FAZA ZONALĂ va aduce pe scenă formaţii din toate localitățile celor 7 subzone ale judeţului. În această etapă a concursului vor fi selectate formaţiile, cu cel mai bun nivel de prezentare, pentru faza finală. Formațiile, până la faza finală, vor beneficia de sprijinul specialiștilor CCPCT pentru perfecționarea programului artistic. Pentru găzduirea manifestărilor din faza zonală au fost alese cămine culturale, case de cultură, prin rotaţie, astfel încât într-o perioadă de câţiva ani să putem fi prezenţi într-un număr cât mai mare de aşezăminte culturale din judeţ.

Juriul acestei faze zonale va fi alcătuit din consultanți artistici ai CCPCT și personalități artistice din județul Suceava.

*

4. FAZA FINALĂ va avea loc în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” în perioada 17 – 19 iulie 2015, la Câmpulung Moldovenesc, unde vor participa câștigătorii locurilor I, pe genuri artistice.

*

5. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

            Concursul se va desfășura pe cinci segmente:

– Copii (până la vârsta de 14 ani);

– Cămine culturale;

– Case de cultură;

– Formații artistice ale minorităților;

– Formații consacrate.

* 

           Formațiile consacrate sunt: Grup vocal “Altița” Bilca, Grup vocal “Bucovina” Calafindești, Grup folcloric “Floare de mălin” Mălini, Formația de jocuri bărbătești “Trilișești” Iaslovăț, Grup folcloric “Arcanul bătrânesc” Frătăuții Noi și Ansamblul folcloric “Arcanul” Fundu Moldovei, formații cu valoare de patrimoniu cultural recunoscute la nivel național.

* 

           Festivalul – concurs se va desfăşura pe următoarele secţiuni:

*

 1. Ansamblu de cântece și dansuri – orchestră sau fanfară + jocuri populare + solişti instrumentişti şi vocali;
 2. Formaţie de obiceiuri de peste an – exclus obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou;
 3. Grup folcloric – taraf tradiţional sau grup instrumental (fluiere, viori) + jocuri populare + cântece de grup;
 4. Grup vocal – instrumental;
 5. Grup vocal;
 6. Formaţie de jocuri populare de bărbaţi;
 7. Formaţie de jocuri populare de perechi;
 8. Formaţie de jocuri populare pe generaţii.

Timpul maxim acordat în concurs fiecărui participant:

*

 1. Ansamblu de cântece și dansuri – 20 minute
 2. Formaţie de obiceiuri – 20 minute
 3. Grup folcloric – 15 minute
 4. Grup vocal – instrumental – 10 minute
 5. Grup vocal – 10 minute
 6. Formaţie de jocuri populare de bărbaţi, de perechi şi pe generaţii – 10 minute

*

Calendarul manifestărilor:

*

15 martie 2015 – faza zonală Siret la Casa de Cultură “Mihai Teliman” Siret (secțiune pentru formații artistice ale minorităților);

– 22 martie 2015 – faza zonală Fălticeni la Căminul Cultural Baia;

– 19 aprilie 2015 – faza zonală Humor la Căminul Cultural Botoșana;

– 26 aprilie 2015 – faza zonală Suceava la Căminul Cultural Udești.

– 3 mai 2015 – faza zonală Câmpulung la Căminul Cultural Moldovița;

– 10 mai 2015 – faza zonală Dorna la Casa de Cultură Broșteni;

– 24 mai 2015 – faza zonală Rădăuți la Căminul Cultural Voitinel;

*         

 6. CRITERII ORIENTATIVE DE EVALUARE A CONCURENŢILOR:

*

– instrumentele specifice zonei folclorice pe care o reprezintă;

– repertoriul specific vetrei folclorice;

– corectitudinea şi acurateţea acordajului;

– respectarea acompaniamentului tradiţional;

– tempo – ul adecvat fiecărui gen şi tip de joc;

– autenticitatea costumului;

– prezenţa scenică;

– calitatea interpretării;

– încadrarea în timpul prevăzut de regulament.

*

7. PREMII:

*

Tuturor participanţilor li se vor acorda diplome, care vor atesta capacitatea formaţiei folclorice de performer în activităţi culturale. Laureaţilor din Faza finală li se vor acorda premii în bani (pentru locurile I, II şi III) și diplome de excelență pentru formațiile consacrate.

Juriul are latitudinea de a redistribui premiile.

Premianții vor avea prioritate în participarea la manifestările culturale naționale și internaționale la care CCPCT este organizator sau partener.

*

8. PRECIZĂRI:

*

– Câştigătorii locurilor I, pe genuri artistice, din fiecare zonă vor fi selectaţi pentru a participa la faza finală a concursului;

Nu se acceptă în concurs Obiceiuri de peste an prezentate numai de către copii;

– Nu se admit în concurs instrumente muzicale nespecifice folclorului din zona noastră (saxofon, taragot, chitară, orgă etc.);

– O formaţie poate participa în concurs doar la o singură secţiune;

– Nu se admite substituirea muzicii prin suport digital (CD-uri).

*

9. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:

*

– Se completează fişa ataşată Regulamentului de concurs, respectând termenul de înscriere;

– Data limită de înscriere la sediul instituţiei noastre este o săptămână înaintea fiecărei faze zonale;

– Fişa de înscriere se poate depune la sediul Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, str. Universităţii nr.48, prin poştă sau la tel./fax 0230/530126;

– Costurile ocazionate de deplasarea la fazele zonale vor fi suportate de către participanţi.

*

*

 MANAGER,

*

Viorel VARVAROI

*

*

DIRECTOR CCPCT,

*

Călin BRĂTEANU

Share This

Share This

Share this post with your friends!