*

 Sigla Arhiepiscopie

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR

*

Sigla CJ

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

*

Sigla Centru

CENTRUL CULTURAL “BUCOVINA”

*

 CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ȘI

PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE

*

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL FUNDU MOLDOVEI

*

CĂMINUL CULTURAL FUNDU MOLDOVEI

*

SOCIETATEA DE  CULTURĂ „ DIMITRIE GUSTI” FUNDU MOLDOVEI

 *

 *

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ

CORALĂ RELIGIOASĂ ORTODOXĂ

*

„BUNA VESTIRE”

*

Ediţia a XXV – a, Fundu Moldovei

29 martie 2015

 *

Cu binecuvântarea ÎnaLtpreasfinţitului PIMEN,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

 *

 *

R E G U L A M E N T

 *

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria, Consiliul Local, Căminul Cultural, Societatea de Cultură „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei organizează cea de-a XXV – a ediţie a Festivalului – Concurs Naţional de Muzică Corală  Religioasă Ortodoxă „BUNA VESTIRE” 2015.

*

Obiectivele principale ale festivalului vizează, în primul rând, promovarea valorilor autentice ale creaţiei corale de cult ortodox, a cântecului patriotic şi revigorarea mişcării corale. În consecinţă, prezenta ediţie se adresează numai formaţiilor corale neprofesioniste (de amatori), licee cu profil muzical şi teologic, licee cu alt profil, coruri ale aşezămintelor culturale (cu vârsta peste 18 ani), coruri ale parohiilor, precum şi coruri de copii – minim 15 persoane (cu vârsta între 10 – 14 ani).

*

Festivalul se va desfăşura pe cinci secţiuni:

*

29 martie 2014, ora 11,00, Căminul Cultural Fundu Moldovei

I. Coruri de copii (pe voci egale, 10 – 14 ani);

*

29 martie 2014, ora 13,00, Căminul Cultural Fundu Moldovei

II. Licee cu profil muzical şi teologic (coruri mixte, de femei şi bărbăteşti);

*

III. Licee cu alt profil (coruri mixte, de femei şi bărbăteşti);

*

IV. Coruri ale aşezămintelor culturale (cu vârsta peste 18 ani, coruri mixte, de femei şi bărbăteşti);

*

V. Coruri parohiale (coruri mixte şi bărbăteşti).

*

Formaţiile care participă în concurs vor avea în repertoriu 3 (trei) piese, din care una patriotică obligatorie (din creaţia corală românească) şi două religioase (una aleasă din Antologia corală „Lăudăm pre Domnul” difuzată dirijorilor formaţiilor corale care au participat la ediţia jubiliară din 2010).

*

Titlul pieselor, autorul, durata fiecărei piese corale (în total cele trei piese să nu depăşească 15 minute), dirijorul şi numărul persoanelor componente ale formaţiei vor fi transmise până la data de 23 martie 2015 la Centrul Cultural „Bucovina” la tel./fax 0230/530126.

Nu pot participa în concurs formaţiile corale care au obţinut Marele Premiu al Festivalului la ultimele 3 (trei) ediţii,  respectiv 2012 – 2014.

Organizatorii vor acorda Marele Premiu al Festivalului (în valoare de 1.500 lei) formaţiei corale care a obţinut cel mai mare punctaj, în cadrul secţiunilor II, III, IV, V.

*

Juriul, format din specialişti în domeniu, va acorda câte trei premii, pentru fiecare secţiune, în ordinea descrescătoare a punctajului:

*

I. Coruri de copii (pe voci egale, 10 – 14 ani)

– locul I – 450 lei

– locul II – 350 lei

– locul III – 250 lei

*

II. Licee cu profil muzical şi teologic (coruri mixte, de femei şi bărbăteşti)

– locul I – 500 lei

– locul II – 400 lei

– locul III – 300 lei

*

III. Licee cu alt profil (coruri mixte, de femei şi bărbăteşti)

– locul I – 500 lei

– locul II – 400 lei

– locul III – 300 lei

*

IV. Coruri ale aşezămintelor culturale (cu vârsta peste 18 ani, coruri mixte, de femei şi bărbăteşti)

– locul I – 600 lei

– locul II – 500 lei

– locul III – 400 lei

*

V. Coruri parohiale (coruri mixte şi bărbăteşti)

– locul I – 600 lei

– locul II – 500 lei

– locul III – 400 lei

*

Hotărârile juriului sunt definitive, având latitudinea de a redistribui premiile.

Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de către participanţi.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Centrului Cultural „Bucovina”, Str.Universităţii nr.48, cod poştal 720228 sau tel./fax 0230/530126.

*

 *

I.P.S.PIMEN

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

*

MANAGER,

Viorel VARVAROI

 *

 PRIMAR,

Tudor Ion ZDROB

*

  PREŞEDINTE,

SOCIETATEA DE CULTURA DIMITRIE GUSTI”
Ioan  IACOB

Share This

Share This

Share this post with your friends!