Traditii 2

*

Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural “Bucovina” împreună cu GAL Bucovina de Munte şi GAL Bazinul Dornelor, organizează, în data de 13 septembrie 2014, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Turism, prima ediţie a Festivalului „Comorile muntelui” desfăşurat pe Masivul Rarău, la locul numit „Muceii Rarăului”.

*

Festivalul urmărește promovarea și valorificarea resurselor turistice naturale, dar și a celor antropice, în cadrul acestora acordându-se o importanță deosebită elementelor de cultură materială și spirituală, cu accent pe tradițiile și obiceiurile din zona montană a județului.

*

Evenimentul se desfășoară pe parcursul unei zile și include, alături de expozițiile dedicate obiceiurilor de stână, meșteșugurilor tradiționale, produselor gastronomice specifice, activităților de vânătoare și pescuit, și spectacole de toacă, trâmbiță și bucium, spectacole de cântece și dansuri populare ale vetrelor folclorie de pe văile Bistriţei şi Moldovei, concurs de orientare turistică, foc de tabără”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!