Etnomuzicologie

FOLCLOR MUZICAL DIN BUCOVINA cules de ALEXANDRU VOEVIDCA (începutul sec. al XX-lea), responsabil muzicolog dr. Constanţa Cristescu

STILUL MUZICAL ARHAIC DIN ŢINUTUL RĂDĂUŢILOR, 2013, iniţiator-responsabil de proiect dr. Constanţa Cristescu, colaboratori dr. Florin Bucescu şi Viorel Bârleanu – ertnomuzicologi.