All posts by: admin

About admin

* Taraful legendarului Niculae Picu, cântând la Lăpuşna * O parte dintre sutele de cântece vechi, pe care le-am aflat prin tot felul de cărţi rare, le pun la dispoziţia doritorilor. În curând, voi reveni şi cu vreo şase “kolomeici” (cântece asumate, iniţial, de ucraineni, multe dintre ele “lunecând” apoi în folclorul românesc; la origine, […]

* Pentru că nu prea cred că are rost să scriu o carte despre simbolistica sacră a civilizaţiei europene ancestrale, simbolistică păstrată doar de muntenii din Carpaţi, dar nu iniţiatic, ci mimetic, după regula lui „aşa am apucat”, pentru că nu am de gând să păşesc pragul televiziunii lui Bivolaru (chiar dacă mă tot roagă […]

Până ce vom trece, cu disciplinată abnegaţie, la prezentarea noutăţilor zilelor culturale bucovinene, debutăm rubrica, în mod destul de surprinzător, cu altfel de noutăţi, adică doar cu ceea ce nu (prea?) ştiam majoritatea dintre noi:   Aforismele lui Pindar   Poet elin foarte vechi, care a scris, în dialectul doric, texte care urmau să fie […]

  Rădăuţi, primul oraş care l-a sărbătorit pe Eminescu   „Ocolul lui Radomir”, menţionat în uricul din 18 noiembrie 1393, reprezintă mai mult decât un sat, adică o formaţiune prestatală (câmp, ocol), condusă de un „mai mare al pământului” (majores terae, în latină, vlad, în slavă), care formaţiune îşi menţine numele şi după întemeierea statului […]

* Ciprian Porumbescu – desen de Radu Bercea * Viaţa lui Ciprian Porumbescu, descrisă de Ion Grămadă * Casa parohială din Şipotele Sucevei, în care a văzut lumina zilei Ciprian Porumbescu, în 2/14 octombrie 1853, a fost descrisă, cu umor… ereditar, de Iraclie, tatăl: „Locuinţa mea de atunci numai aşa aş putea-o numi casă, dacă […]

  Tiberiu Cosovan vine dintr-o zonă aparte a perceperii şi redării acelui tip de imagine ce este destinat să se transforme în literatură, un aspect de care trebuie să ţinem cont deoarece caracterizează, într-o formă sau alta, fiecare dintre lucrările lui care alcătuiesc şi-i întregesc activitatea profesională. Activitate ce se distinge printr-o încrâncenare discursivă ce […]

  Arta populară este un rezultat al practicării de meşteşuguri casnice şi de fapte ritualice, dar, din prea mult entuziasm, se înglobează în arta populară, deci într-o creaţie obştească, şi meşteşuguri iniţiatice, încredinţate exclusivist şi individual din tată în fiu, precum olăritul, prelucrarea lemnului şi a fierului sau confecţionarea uneltelor şi a elementelor de port […]

„Cântarea este de o vârstă cu genul omenesc”, înţelegea, în 1865, cu aproape un secol înainte de Lucian Blaga, Ştefan Nosievici sau cărturarul bucovinean Ambrosiu Dimitroviţă , stabilind, astfel, caracteristica de fapt stilistic preistoric a cântecului ţărănesc, iniţial unul şi acelaşi în tot cuprinsul Europei, când, „înainte de cunoaşterea literelor, legile se cântau, ca să […]

  Răsfoind, pentru a nu ştiu a câta oară, în căutarea altor informaţii, paginile volumelor cu relatările unor „Călători străini despre Ţările Române”, am dat, din întâmplare, peste o notiţă a armeanului Martin Gruneweg, din 1582, în care acesta povestea: „am luat cunoştinţă de o altă ţară, anume Moldova, care aici, în Polonia, e numită […]

  Povestea a început în februarie 1968, când în fruntea Comitetului regional pentru cultură şi artă a fost numit Eugen Pleşca, fiul unui fost chiabur din Cristineşti, cu studii liceale anterioare instaurării comunismului. Profesor, prozator cu opera rămasă în manuscris („Mărăcinii”, „Meandre”, „Izbânda”, „Onisim”, „Nevoia de unison”, „Solemnitate”, „Aşa mi s-a părut că-i bine”, „Singura […]