All posts by: admin

About admin

* Nuntă huţulă, la Şipote * În satele din judeţul Suceava cu importante comunităţi ucrainene, o bună parte dintre membrii acelor comunităţi, şi ucraineni, dar şi români, se revendică drept huţuli (Moldova Suliţa, Benia, Breaza, Izvoarele Sucevei, Breaza, Cârllibaba, Moldoviţa, Ciumârna etc., sate în care se organizează şi festivaluri ale huţulilor), deci ca etnie distinctă, […]

*   Expoziţia document “miniaturi bucovinene: ouă încondeiate”, realizată de poetul şi de artistul fotograf (una fără alta nu se poate!) Victor T. Rusu, noul director al Centrului Culturii Tradiţionale Suceava (Să trăiţi, să trăiţi!… Drăguşanul vă salută umil! – cititorii sunt rugaţi să-şi imagineze plecăciunile slugarnice pe care le fac!), reprezintă, cu premeditare, o recuperare […]

* Ediţia 2013. Rezultate. *   FESTIVALUL –CONCURS INTERJUDEȚEAN DE MUZICĂ POPULARĂ INSTRUMENTALĂ “ALEXANDRU BIDIREL” * ediția a XI-a Sala “Dom Polski” Suceava, sâmbătă, 16 noiembrie 2013 * Juriul Festivalului – concurs a fost format din: * ● prof. George SÎRBU – dirijor şi folclorist, preşedintele juriului ● prof. Petre HORVAT – consultant artistic, Centrul Cultural […]

* Taraful legendarului Niculae Picu, cântând la Lăpuşna * O parte dintre sutele de cântece vechi, pe care le-am aflat prin tot felul de cărţi rare, le pun la dispoziţia doritorilor. În curând, voi reveni şi cu vreo şase “kolomeici” (cântece asumate, iniţial, de ucraineni, multe dintre ele “lunecând” apoi în folclorul românesc; la origine, […]

* Pentru că nu prea cred că are rost să scriu o carte despre simbolistica sacră a civilizaţiei europene ancestrale, simbolistică păstrată doar de muntenii din Carpaţi, dar nu iniţiatic, ci mimetic, după regula lui „aşa am apucat”, pentru că nu am de gând să păşesc pragul televiziunii lui Bivolaru (chiar dacă mă tot roagă […]

Până ce vom trece, cu disciplinată abnegaţie, la prezentarea noutăţilor zilelor culturale bucovinene, debutăm rubrica, în mod destul de surprinzător, cu altfel de noutăţi, adică doar cu ceea ce nu (prea?) ştiam majoritatea dintre noi:   Aforismele lui Pindar   Poet elin foarte vechi, care a scris, în dialectul doric, texte care urmau să fie […]

  Rădăuţi, primul oraş care l-a sărbătorit pe Eminescu   „Ocolul lui Radomir”, menţionat în uricul din 18 noiembrie 1393, reprezintă mai mult decât un sat, adică o formaţiune prestatală (câmp, ocol), condusă de un „mai mare al pământului” (majores terae, în latină, vlad, în slavă), care formaţiune îşi menţine numele şi după întemeierea statului […]

* Ciprian Porumbescu – desen de Radu Bercea * Viaţa lui Ciprian Porumbescu, descrisă de Ion Grămadă * Casa parohială din Şipotele Sucevei, în care a văzut lumina zilei Ciprian Porumbescu, în 2/14 octombrie 1853, a fost descrisă, cu umor… ereditar, de Iraclie, tatăl: „Locuinţa mea de atunci numai aşa aş putea-o numi casă, dacă […]

  Tiberiu Cosovan vine dintr-o zonă aparte a perceperii şi redării acelui tip de imagine ce este destinat să se transforme în literatură, un aspect de care trebuie să ţinem cont deoarece caracterizează, într-o formă sau alta, fiecare dintre lucrările lui care alcătuiesc şi-i întregesc activitatea profesională. Activitate ce se distinge printr-o încrâncenare discursivă ce […]

  Arta populară este un rezultat al practicării de meşteşuguri casnice şi de fapte ritualice, dar, din prea mult entuziasm, se înglobează în arta populară, deci într-o creaţie obştească, şi meşteşuguri iniţiatice, încredinţate exclusivist şi individual din tată în fiu, precum olăritul, prelucrarea lemnului şi a fierului sau confecţionarea uneltelor şi a elementelor de port […]